Bài Tập Lập Trình - PHƯƠNG TRÌNH

Một phương trình (hoặc một hệ phương trình) có thể có nghiệm hoặc vô nghiệm. Lập trình cho phép giải nhanh các bài toán dạng này.

Bài Tập Lập Trình - PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: Giải phương trình bậc một ax + b = 0

Bài 2: Dùng thủ tục giải phương trình bậc hai ax^2 + bx + c = 0

Bài 3: Giải phương trình x + y + z = 12 trong phạm vi số nguyên không âm với điều kiện x < 4 .

Bài 4: Cho trước các số N , a , b , c tự nhiên. Giải phương trình sau trong phạm vi số nguyên không âm x + y + z = N với điều kiện x < a , y < b , z < c.

Bài 5: Giải hệ phương trình tuyến tính hai ẩn dùng ma trận:
    a1x + b1y = c1
    a2x + b2y = c2

 


123

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập: 94,553

Đang online: 2

Scroll