Bài Tập Lập Trình - SỐ NGUYÊN TỐ

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước số là 1 và chính nó. Số nguyên tố là một bài toán kinh điển trong lập trình.

Bài Tập Lập Trình - SỐ NGUYÊN TỐ

Bài 1: Viết chương trình kiểm tra số nguyên nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không ?

Bài 2: Viết chương trình tìm số nguyên tố nhỏ hơn N

Bài 3: Viết chương trình hoàn chỉnh thực hiện các công việc của thực đơn sau :
1. Nhập dữ liệu (nhập số tự nhiên n)
2. Phân tích ra thừa số nguyên tố (phân tích n thành tích các số nguyên tố) .
3. Thoát khỏi chương trình

Bài 4: Lập 1 hàm kiểm tra một số có phải số nguyên tố không. Sau đó cho chương trình chạy liên tục và hỏi người dùng "Bạn có tiếp tục không ?".
Nếu người dùng nhập ký tự "k" hoặc "K" thì dừng lại.


123

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập: 35,988

Đang online: 1

Scroll